Maatregelen Coronavirus

 

  • haren

Maatregelen rondom Coronavirus

De maatregelen van de Nederlandse regering om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken zijn u zeker niet ontgaan. We volgen het nieuws op de voet en handhaven de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Bij Geveke hebben we daarom onderstaande maatregelen genomen.

• Fysieke bezoeken beperken we tot het minimum. Onze medewerkers is gevraagd om zelf nut en noodzaak van fysieke bezoek- en overlegmomenten goed tegen elkaar af te wegen. Zij zullen zo min mogelijk bezoek ontvangen en afleggen. Voor overleggen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van technische (online) middelen (skype/videoconference/telefoon).
• We houden geen fysieke vergaderingen meer.
• Onze kantoormedewerkers werken op kantoor of thuis en zijn uiteraard telefonisch bereikbaar.
• Op onze bouwplaatsen zorgen we voor voldoende verspreiding van werk-/schaftplekken.
• We houden onze medewerkers goed in de gaten en bij gezondheidsklachten die kunnen duiden op het Coronavirus, blijven deze medewerkers thuis.
• We zorgen voor extra schoonmaak van onze schaft- en werkplekken op de bouw.

We bekijken de situatie op onze bouwplaatsen van dag tot dag. Mocht blijken dat er extra maatregelen nodig zijn omdat bijvoorbeeld de veiligheid of gezondheid van onze medewerkers, leveranciers/onderaannemers of bewoners/omwonenden in gevaar komt, dan nemen we die uiteraard en communiceren we daarover.

terug naar het overzicht