Perspectiefwoningen Finsterwolde

  • geveke

Finsterwolde krijgt perspectiefwoningen

Woningcorporatie Acantus realiseert samen met Geveke Bouw en Ontwikkeling in 2015 vier perspectiefwoningen aan de H. Schwertmannweg in Finsterwolde. Deze perspectiefwoningen worden voor een kortere exploitatieperiode dan normaal gebouwd. De woningen zijn daardoor mogelijk geschikt voor krimpregio’s waar nieuwbouw normaal gesproken niet haalbaar is. Het is een aanpak waarbij wordt ingespeeld op veranderende woonbehoeften en die mogelijk perspectief biedt voor de toekomst van krimpdorpen.

Klik hier voor het persbericht (PDF).

terug naar het overzicht