Verbouwing Hanzehogeschool

  • geveke

Ook tijdens de Kerstvakantie wordt doorgewerkt aan de interne verbouwing van de Hanzehogeschool ‘van Doorenveste’

In opdracht van de Hanzehogeschool het economisch opwaarderen van de afdelingen Communicatie, Media en IT (CMI) en Life Sciences Technology (LST) in de van Doorenveste, gevestigd op het Zernikeplein te Groningen. Het betreft de herindeling (samenvoegen en vergroten) van bestaande lokalen en algemene ruimten inclusief het opwaarderen van de bestaande installaties (E, W, BMI en ICT). De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd in verband met de voortgang van het onderwijs.

terug naar het overzicht