Herstructurering Huissen

  • geveke

Herstructurering Van Kleefstraat e.o. te Huissen

Voor corporatie Waardwonen zijn we begonnen met de bouw van 17 eengezinswoningen en 37 appartementen (fase 1).

Het gebied Van Kleefstraat, Van Kleefplein en Van Gelrestraat in Huissen wordt totaal vernieuwd. De huidige woningen worden gesloopt omdat ze niet meer voldoen aan de wensen van deze tijd. In totaal worden 77 eengezinswoningen gesloopt en 112 woningen (38 grondgebonden woningen + 74 appartementen) teruggebouwd. De woningen worden goed geïsoleerd waardoor ze een laag energieverbruik hebben en daardoor lagere woonlasten. De sloop- en nieuwbouw van de woningen gebeurt in twee fases waarvan fase I nu van start is gegaan.

terug naar het overzicht