Betaalbaar Ruim Wonen

Betaalbaar Ruim Wonen

Het bereikbaar c.q. het betaalbaar maken van een koopwoning en van een huurwoning mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Met het Betaalbaar Ruim Wonen concept kunt u voldoen aan de gewenste eisen en beeldkwaliteit voor uw doelgroep, waarbij juist de meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding voortdurend onze aandacht heeft. Eenvormige massaproductie, of een Programma van Eisen dat qua ruimte en uitstraling niet meer aan de eisen des tijds voldoet, behoren met het BRW concept tot het verleden.

In het BRW concept treedt bijna 100 jaar ervaring op het vlak van engineering en realisatie van woningbouw op een voor zichzelf sprekende wijze voor het voetlicht.

Betaalbaar Ruim Wonen kan rustig beschouwd worden als een voorlopig hoogtepunt van een eeuw creativiteit. Geveke Bouw & Ontwikkeling nodigt u uit om met dit hoogtepunt kennis te maken.