Bedrijfscode

Bedrijfscode

Geveke hanteert een bedrijfscode die opgenomen is in het register van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Met deze bedrijfscode wordt duidelijk gemaakt dat Geveke op een integere, transparante en maatschappelijk verantwoorde manier zaken doet.

SBIS registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode conform het SBIB-model hebben ingevoerd. De code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer en op de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen.

Bedrijven met een code, zoals Geveke, zijn opgenomen in het openbare register van de SBIB. De criteria en het register zijn te raadplegen via www.sbib.nl.