Certificeringen

Certificeringen

Teneinde een perfect product te kunnen leveren wordt opgebouwde kennis middels evaluatie vastgelegd in eenduidige systemen en procedures. Geveke is ISO-9001 ,VCA** en VCA** Petrochemie (dependance Delfzijl) gecertificeerd.