Visie op MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Visie

Toekomst gericht ondernemen betekent voor ons niet alleen kwalitatief goede eindproducten produceren, maar ook duidelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Duurzaamheid is hierin gemeengoed geworden.

De kern van maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt bij Geveke in de balans tussen de drie ‘P’s: People (medewerkers, opdrachtgevers, stakeholders), Profit (financieel gezonde bedrijfvoering) en Planet (omgeving, milieu).

We streven vanzelfsprekend naar rendement, maar houden daarbij rekening met de effecten van onze activiteiten op het milieu. We blijven ons richten op de menselijke aspecten binnen en buiten onze organisatie, maar verliezen daarbij de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in wijken en buurten niet uit het oog, als bijdrage aan een duurzame toekomst.

Het is essentieel dat onze opdrachtgevers vertrouwen stellen in onze onderneming en dat wij voldoen aan hun verwachtingen en die waar mogelijk overtreffen. Wij werken samen met onze opdrachtgevers en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen.

Veiligheid, lerende omgeving

Onze medewerkers zijn ons menselijk kapitaal. Zij zorgen voor continuïteit en ontwikkeling van de onderneming. Zeker in een bouwbedrijf zijn veiligheid en het welzijn van medewerkers een dagelijkse zorg.

Geveke heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Daarom werken wij met een KAM-systeem (Kwaliteit, Arbo en Milieu) dat jaarlijks wordt getoetst door middel van audits. Onderdeel van het KAM-systeem is het effectief kunnen reageren op calamiteiten en een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening. Onze KAM-manager controleert de werkomstandigheden op kantoor, maar vooral ook op de bouwplaatsen. Daarnaast voldoet ons veiligheidssysteem aan de norm VGM Checklist Aannemers** en is Geveke naast VCA** ook VCA Petrochemie gecertificeerd. Dit laatste certificaat is van toepassing voor projecten op het chemiepark te Delfzijl.

Door de aard van onze werkzaamheden hebben wij een direct effect op de omgeving en op de mensen in de buurt. Wij nemen een proactief standpunt in om verzekerd te zijn dat ons werk zo min mogelijk overlast veroorzaakt.

Binnen onze organisatie stellen we hoge eisen aan elkaars kwaliteit en professionaliteit. We helpen onze medewerkers bij het verbeteren van hun vaardigheden en bieden hun mogelijkheden om hun loopbaan- en ontwikkelingswensen te realiseren.

Wij houden van ons vak. Om jongeren te stimuleren te kiezen voor een baan in de bouw geven we voorlichting op basisscholen en vinden leerlingen, stagiaires en afstudeerders een stageplaats binnen ons bedrijf.

Geveke beschikt over de erkenning van leermeesterbedrijf. Wij hebben meerdere vakmensen die in het bezit zijn van het diploma leermeester. Ook hebben onze (hoofd)uitvoerders ruime ervaring om individuele leerlingen te begeleiden op de bouwplaats.

Integriteit

Binnen Geveke is de bedrijfscode van kracht, zoals opgenomen in het register van de SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid). Met deze bedrijfscode wordt duidelijk gemaakt dat Geveke op een integere, transparante en maatschappelijk verantwoorde manier zaken doet.

Duurzaamheid

Energiezuinige omgeving. De wereld om ons heen inspireert ons om te innoveren. Om nieuwe energiebronnen te benutten waarmee de CO2-uitstoot kan worden gereduceerd. We zijn scherp op nieuwe trends en toepassingen. De door Geveke ontwikkelde concepten op het gebied van woningbouw, zorg en renovatie lopen op deze ontwikkelingen vooruit en worden voortdurend aangepast. Op eigen initiatief of samen met professionele partijen, streven we energiezuinige gebouwen te ontwikkelen, te bouwen, te renoveren of te beheren met materialen en productiemiddelen die onze leefomgeving het minst belasten.

Maatschappelijk betrokken

Onze organisatie staat midden in de samenleving en wil maatschappelijke betrokkenheid tonen door doelen te steunen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Wij ondersteunen maatschappelijke instellingen, culturele initiatieven en sport-activiteiten, voor zover dit bedrijfseconomisch verantwoord is.